TAU RXDC1B

Receptor cu un canal TAU

Receptor cu un canal TAU

  • frecventa 433 MHz, tehnologie rolling code
  • capacitate memorarare 62 de telecomenzi cu cod unic saritor(rolling code)
  • inrolare si stergere foarte simpla a telecomenzilor